Umów wizytętel. 790 791 357
Dofinansowanie projektu

 

Dnia 30.03.2023 r. CARDIOMEDICAL WIOLETTA ROZMYSŁOWICZ – SZERMIŃSKA, RADOSŁAW SZERMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA podpisał umowę o dofinansowanie oraz realizację projektu:

RPWM.13.02.00-28-0016/22 pn. „Ochrona zdrowia – kardiologia w Ełku”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

wydatki ogółem: 173 039,57 zł

dofinansowanie: 147 066,33 zł

termin realizacji projektu: 05.10.2022 – 31.12.2023

 

Projekt zakłada doposażenie poradni kardiologicznej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną  oraz zakup sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej, w celu wzrostu odporności systemu ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe będące skutkiem  sytuacji epidemicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Projekt wspiera poprawę jakości i dostępności do specjalistycznych usług z zakresu kardiologii. Dzięki inwestycji powstanie nowoczesny, w pełni wyposażony gabinet kardiologiczny, co poprawi dostęp do usług med. dla mieszkańców Ełku.

Wyposażenie poradni kardiologicznej w najnowszej techn. sprzęt pozwoli na:

– profilaktykę zdrowotną, zwłaszcza w grupie osób najbardziej zagrożonych,

– zapewnienie mieszkańcom regionu opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

 

Działania te wpisują się w program Osi priorytetowej nr 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości,  13.2 Ochrona zdrowia RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

19-300 Ełk, ul. Tuwima 22/8U
Kontakt: tel. 790 791 357
rejestracja@cardiomedical.pl
www.cardiomedical.pl
Godziny otwarcia: Poniedziałek 12.30-20.00
Wtorek 7.00-18.00
Środa 11.00-20.00
Czwartek 7.00-13.30 14.40-20.00
Piątek 11.00-18.00